Biz hakda

“Dingzhou Hongyu Technology Development Co., Ltd.” Hytaýyň Hebei welaýatynyň Dingzhou şäherinde ýerleşýär, sport enjamlary şäheriniň paýtagty.5 zawodda 120-den gowrak işçimiz, 2000-den gowrak daşary ýurtly müşderi we on ýyldan gowrak iş tejribämiz bar.Biziň kompaniýamyz ýylyň dowamynda sport ýarmarkalaryna gatnaşýar.2008-nji ýylda esaslandyrylan kompaniýamyz 100,000 inedördül metr meýdany tutýan sport harytlaryny öndürmekde ýöriteleşen giňişleýin kärhana.

Has giňişleýin gör

Iň köp satylýan önüm

Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär

 • Reňk sement Kettlebell

  Reňk sement Kettlebell

  Sement Kettlebell beýleki çäýneklerden tapawutlanýar.Bu modeliň bahasy pes we sary, gök, ýaşyl, gülgüne, mämişi, gyzyl we beýleki reňklerde bolýar.Material sementdir.Önümiň spesifikasiýasy 5LB-20LB (5LB artdyrylanda);adaty gaplama pp sumka we karton we palet gaplamakdyr.Beýleki gaplamalar hem müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.Ekologiýa taýdan arassa çäýnekler esasy güýji netijeli ösdürip, umumy deňagramlylygy ösdürip biler, exe ...

 • Sement sazlanylýan Balck Dumbbells toplumy

  Sement sazlanylýan Balck Dumbbells toplumy

  Sement dostlukly sazlanyp bilinýän dambbelller, daşky gatlak ýokary hilli rezin bilen örtülendir, ýykylmagyna, süýşmegine çydamly we ysy bolmaz;içi sement garyndysy;reňki gara;aýratynlyklary: kg 10kg / 15kg / 20kg / 25kg / 30kg / 40kg / 50kg / 60kg barbell hökmünde hem ulanylyp bilner ýa-da maşk üçin aýratyn aýrylyp bilner;LOGO düzülip bilner;ajaýyp ussatlyk, köýnege çydamly, ygtybarly we berk, ýykylmaýar, ýere zeper ýetirmeýär, çydamly, işlemek üçin amatly ...

 • Tutuş tutawaçlary çekiň Köp sport zaly üçin arka tarapy çekiň

  Tutuş tutawaçlary çekiň, köp adam üçin çekiň!

  Gysgaça syn Çalt jikme-jiklikler Gelip çykan ýeri: hebei Önümiň ady: Sport zalynyň esbaplary Reňk: Gara agram: 0,5 kg / pk Gaplamak: karton MOQ: 1 toplum Mysal: Elýeterli logo: omöriteleşdirilen OEM hyzmaty: Hawa Mysal wagty: 7-10 iş güni -If ýöriteleşdirilen nyşan gerek Qualityokary hilli kabel birikdirmesi Tricep ýüp D hatar tutawaçly göni bar sport zaly enjamlary esbaplary 1.Material çoýun 2. Reňk gara 3.LO ...

 • beden gurluşy mag gysgyç sport zalyny aşak çekýär

  beden gurluşy mag gysgyç sport zalyny aşak çekýär

  Gysgaça syn Çalt jikme-jiklikler Gelip çykan ýeri: Hebei, Hytaý Marka ady: feifanhongyu Model belgisi: mag-grip Jyns: Unisex goýmasy: Univershliumumy logotip: omöriteleşdirilen logotip “Availale Combo Set” hödürlenýär: body6 beden gurluşy mag grip sport zaly Önümiň beýany Gaplamak we ibermek bilen baglanyşykly önümler Biziň bilen habarlaşyň >>>>> biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz <<<<< Haýsydyr bir spesifikasiýa bar bolsa ...

 • Sement agram plitalary Barbell plastinka bamper plastinka

  Sement agram plitalary Barbell plastinka bamper plastinka

  Material: Plastmassa we sement reňki: Bellenip bilner Aýratynlyk: Agram taýýarlygy Agramy: Talaplaryňyza görä Gaplamak: Styrofoam we kartonLogo: Çap edildi

 • sazlanyp bilinýän barbell bamper reňkli agram plitalary

  sazlanyp bilinýän barbell bamper reňkli agram plitalary

  Kauçuk barbell rezinden ýasalyp, üstünde ownuk reňkli bölejikler bar.Umumy bukjanyň ýokary çydamlylygy bar.Müňlerçe urga çydap bilýär we poslama garşy we pola zeper ýetirmeýär.Adaty aýratynlyklar 5kg, 10kg, 20kg, 25kg, 15kg;reňkler bar Greenaşyl, sary, ak, gök, gyzyl, beýleki reňkler hem düzülip bilner;ortasynda poslamaýan polat halkasy bar, ol aşaga çydamly;barbelliň diametri 45 sm, h ...

 • guýma demir we rezin örtükli agram plastinka

  guýma demir we rezin örtükli agram plastinka

  Üç deşikli rezin örtükli çoýun demir barbell materialy demir we rezin bilen örtülendir.Kilogramda iki aýratynlyk bar: 2,5 / 5 / 7.5 / 10/15/20/25kg 2.5lb 5 25 35 45LB.Reňki gara we deşikiň diametri 2,5 sm 5 sm.LOGO düzülip bilner;barbell listiniň ortasyndaky mis ýeň galyň poslamaýan polatdan, nepis ussatlykdan, aşaga çydamly, ygtybarly we berk bolup, ýykylmaýar;ýüzi pola zyýan bermeýän kauçuk demirden ýasalan materialdan ýasalýar ...

 • guýma demir hrom dambbell barbell agram plitalary

  guýma demir hrom dambbell barbell agram plitalary

  Döküm demir barbell çoýundan ýasalýar we posyň öňüni alyp bilýän we has uzak ömri bolan elektroplirlenen.Umumy guýma demir, adaty spesifikasiýa 2,5 kg 5kg 7.5kg 10kg 20kg 15kg;reňki gara we gyzyl, uly we kiçi duralgalar üçin iki wariant bar.Dürli diametrli barbelller üçin amatly;barbelller we dambbelller öndürmekde ýöriteleşen öndüriji, şonuň üçin nusgalary, ýöriteleşdirilen LOGO we ot ...

 • Agram götermek kilogram kilogram demir agram plitalary

  Agram götermek funt kilogram guýma demir agramy ...

  Önümiň beýany Ady: Agram plitalary materiallary: Döküm demir ýüzüni bejermek: reňk Reňk: çal Agram görnüşi: 2,5lb 5lb 10lb 20lb 25lb 35lb 45lb Paket: karton MOQ: 1000kg Dingzhou Hongyu Technology Development Co., Ltd. Hebei Dingzhou Senagat Parkynda ýerleşýär. , sport enjamlarynyň paýtagty diýip atlandyrdy.Kompaniýamyzda rezin örtük, plastmassa çümdürmek, guýma, gaýtadan işlemek, elektrostatik pürkmek, elektroplatirlemek we ş.m. ýaly köp awtomatiki önümçilik liniýalary bar.Biz ...

 • sport zaly rezin bamper plastinka

  sport zaly rezin bamper plastinka

  Marka ady: HONGYU Material: rezin, rezin Reňk: Gara agram: 5kg / 10kg / 15kg / 20kg / 25kg / 10LB / 15LB / 25LB / 35LB / 45LB / 55LB, 15kg Gaplamak: Karton MOQ: 20pc Logo: Kabul edilen nusga: Elýeterli bäsdeşlik : Gyşky Olimpiýa ýygyndy toplumy hödürlenýär: ≥6 Görnüşi: Agram plastinkasy_köpleşdirilen: Hawa Jyns: Erkekleriň diametri: 50 mm sport zaly arzan agramly plastinka rezin bamper plastinka Satuw üçin Önümiň beýany Dizaýn: tekiz ýer, gödek däl.Material: doly rezin m ...

 • Rezin bilen örtülen agyr atletika barbell

  Rezin bilen örtülen agyr atletika barbell

  Kauçuk bilen örtülen çoýun demir barbelliň içki ýadrosy demir we üstü rezin bilen örtülendir.Iki aýratynlyk bar: 2.5 / 5 / 7.5 / 10/15/20/25kg 2.5lb 5 25 35 45LB.Reňki gara we aperturasy 2,5 sm × 5 sm.LOGO düzülip bilner;Barbelliň ortasyndaky mis ýeň galyň poslamaýan polatdan, nepis ussatlykdan, aşaga çydamly, ygtybarly we berk bolup, ýykylmaýar;Surfaceer, ýere zeper ýetirmeýän we du ...

 • Fitnes üçin sazlanylýan Dumbbell toplumy

  Fitnes üçin sazlanylýan Dumbbell toplumy

  Düzülip bilinýän elektroplating dambbell toplumy ajaýyp sowgat gutusy ýönekeý we meşhur, saklamak üçin amatly, götermek aňsat;7 gatly elektroplatasiýa prosesi, poslamak aňsat däl, könelmäge çydamly;aýratynlyklary: 15KG 20KG 30KG 50KG;barbell dambbellleriň mugt utgaşmasy;tutawaç: ark massa .y tutawaç ýönekeý we jomart.Gyşda elleriňizi doňdurmaň.Tomusda derlemek we süýşmek.Dumbbell birleşdiriji çybyk: 11 sm-60 sm birleşdiriji çybyk erkin saýlanyp, derrew barbele öwrüler ...

Hyzmatdaş Suratlar

Bizdäki hyzmatdaşlygy artdyrarys we güýçlendireris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň